Fe lajan! Pwopriyetè Sit! Fè lajan nan sit sa a isit la.

Category: Fenèt Telefòn

Apps

Twitter-Windows Phone

Twitter-Windows Phone is your global town square, yon koneksyon an tan reyèl nan sa k ap pase nan mond lan. Swiv moun ou konnen ak moun ou ta renmen konnen. Search epi dekouvri. Browse
Apps

Simple Recorder Xap

Simple Recorder Xap is a very simple recorder app for creating short recordings as notes. Let’s you you create a new recording with the touch of a button, and
Apps

Vwa 2 Mail XAP

Note taking on a touch keyboard is difficult if you are on the go. Why not just talking to your phone? Pin the Voice 2 Mail xap tile to