หาเงิน! เจ้าของเว็บไซต์! สร้างรายได้จากเว็บไซต์นี้ ที่นี่.
Android

รอยขีดข่วนที่ทดสอบ-Android โลโก้

รอยขีดข่วนที่โลโก้แบบทดสอบ-Android เป็นแบรนด์ใหม่เกม Android ที่คุณมีรอยขีดข่วนหน้าจอของโทรศัพท์ไปหาสิ่งที่มีโลโก้, but be
แอป

ตรวจจับโลหะ-Windows Phone

กับ app นี้ตรวจจับโลหะคุณสามารถค้นหาวัตถุที่เป็นโลหะที่ซ่อน, สมบัติหรือเพียงแค่ตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำจากโลหะ. Trial version allows you to use Metal Detector-Windows